Plac Kolegiacki - wizualizacje

Nazwa "plac Kolegiacki" pochodzi od kolegiaty farnej, która stała w tym miejscu kilkaset lat temu. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat plac pełnił funkcję parkingu, tracąc tym samym swój historyczny charakter i potencjał turystyczny.

Jego rewaloryzacja wpisuje się w założenia najważniejszych dokumentów strategicznych Miasta Poznania - Miejskiego Programu Rewitalizacji, Programu dla Śródmieścia i Strategii Miasta Poznania 2030.