Projekt "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" polega na budowie układu pieszo-jezdnego (dróg pieszych i rowerowych) w dolinie rzeki Warty na terenie zalewowym i na wałach wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obu brzegach Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

sieci społecznościowe