Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego to świadczenie pieniężne przyznawane na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność,
  • do ukończenia 24 roku życia - jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje:

  • rodzicom,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu,
  • osobie uczącej się.

Wszelkie informacje na temat warunków i zasad dofinansowania można uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń, mieszczącym się przy ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu lub telefonicznie 61 878 58 99.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej