Dodaj obiekt - Kluby sportowe osób niepełnosprawnych

Wielkopolski Klub Sportowy Głuchych

Opis

Prowadzenie zajęć rozwojowo - poznawczych w kołach zainteresowań
- organizowanie imprez integracyjno - kulturalno - oświatowych
- organizowanie imprez turystyczno - krajoznawczych, sportowo - rekreacyjnych
- nauka języka migowego
- tłumaczenie i omawianie programów telewizyjnych oraz artykułów prasowych
- organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych
- szkolenia, wykłady, kursy.

Cele

Prowadzenie całorocznej kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży, dorosłych niesłyszących i z wadą słuchu poprzez sport.

Wróć do listy

sieci społecznościowe