"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2021

Projekt skierowany do mieszkańców Poznania z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czytanie bez barier

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu kontynuuje realizację programu CZYTANIE BEZ BARIER. Dzięki tej usłudze osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą bez wychodzenia z domu wypożyczać książki, audiobooki, filmy.

Alzheimer - rozumiem - wspieram

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska - związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną "Alzheimer - rozumiem - wspieram".

Kto decyduje o budowie windy?

Do kogo należy decyzja dotycząca likwidacji barier architektonicznych w bloku czy kamienicy? Tego typu pytania często pojawiają się przy okazji możliwości skorzystania z Funduszu Dostępności. Warto wiedzieć, kto powinien wnioskować o środki finansowe na montaż windy, podjazdów czy też innych udogodnień pozwalających na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z małymi dziećmi.

Toalety w mieście

Rada Maria Lisiecka-Pawełczak skierowała interpelację, zadając szereg pytań dotyczących toalet publicznych na terenie Poznania.

Poznański ZUS na drodze do dostępności.

Stanowisko regionalnego koordynatora ds. dostępności utworzono w I Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.  To funkcja wynikająca z zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Program aktywizacji zawodowej

Celem głównym projektu jest do 31 lipca 2020 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

"Wolontariuszki i Wolontariusze w dobie pandemii - Poznań 2020"

Rok 2020 obfitował w wiele trudnych i nieoczekiwanych chwil. O tym, jak wiele się zmieniło, z jak wielu spraw byliśmy zmuszeni zrezygnować słyszeliśmy już nie raz. Stało się to wręcz hasłem ubiegłego roku. Nie wszystko też poszło po naszej myśli - musieliśmy zrezygnować z konkursów, które dawały nam tyle radości i były poświęcone bohaterom dnia codziennego.

Strona 1 2 16