Dzień Osób z Niepełnosprawnością

23 maja 2019 r. I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością, który odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55 w Poznaniu).

Plakat
Plakat

Wśród zaproszonych instytucji jest m.in. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Oddział Wielopolski PFRON-u, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej POMOST z Poznania, Wielopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka". Program wydarzenia obejmuje część informacyjną, wykładową oraz aktywizującą. W załączniku znajduje się plakat wraz z harmonogramem wydarzenia.

Załączniki