Karty parkingowe tracą ważność

1 lipca 2019 r. mija pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych. Kierowcom i właścicielom aut, którym kończy się termin ważności tego dokumentu, przypominamy o konieczności wymiany.

karta parkingowa - grafika artykułu
karta parkingowa

Należy pamiętać, że karty wydane po 1 lipca 2014 r. nie tracą ważności 1 lipca 2019 r. Wynika to z przepisów - karta parkingowa wydawana jest na podst. orzeczenia Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Nowe karty, wydane na podstawie orzeczeń przyznanych na stałe, ważne są 5 lat, a data ważności karty jest na niej oznaczona. Osoba, która ma przyznane orzeczenie na stałe lub na okres dłuższy niż 5 lat, po upływie tych 5 lat musi zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie musi ponownie się orzekać.

Karta parkingowa wymieniana jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

sieci społecznościowe