Konwent oraz Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami organizuje dwa wydarzenia on-line skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

W lewym, górnym rogu znajduje się napis: wydarzenie online, 23 październik 2021. Obok tej informacji umieszczona jest zielona, czterolistna koniczyna. Na białym tle umieszczony jest brązowy napis: VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, a pod nim zielonym kolorem podtytuł: "Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!". W dolnej części widnieje informacja: Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. - grafika artykułu
Źródło: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

I. Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Konwent odbędzie się on-line 14 października br. w godz.15:30-17:30. Będzie dotyczył prawa do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zostaną prouszone kwestie z zakresu egzekwowania dostępności w oparciu o postępowanie skargowe ustanowione przez ustawy dostępnościowe (Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Podczas wydarzenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Prawo do dostępności,
  • Wysłanie informacji o braku dostępności,
  • Wysłanie wnioseku / żądania zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, przykłady),
  • Terminy realizacji dla podmiotów publicznych,
  • Skarga na brak zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, adresat),
  • Kary dla podmiotów publicznych.

Zostaną także podane wzory oraz przykłady wniosków i dokumentów

Rejestracja on-line poprzez formularz na Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.
Udostępniamy link do wydarzenia on-line (link do Konwentu).

II. Kongres Osób z Niepełnosprawnościami "Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!"

Wydarzenie odbędzie się 23 października 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.

Tegoroczny Kongres, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania punktów widzenia osób reprezentujących różne środowiska. Istotne będzie zogniskowanie szczególnej uwagi na spostrzeżenia grupy osób z niepełnosprawnościami - której to temat dotyczy bezpośrednio, a jednocześnie, której głosy są wciąż mało słyszalne.

Uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych postarają się odpowiedzieć na pytania:

  • Strategia deinstytucjonalizacji - czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 roku?
  • Jak nowe rozwiązania planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji?

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia relacji z konwentów regionalnych/tematycznych, a w drugiej części Kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dwóch sesjach tematycznych zaproponowanych przez młodych ludzi:

  • Rynek pracy - otwarty czy chroniony? Jaki model powinno wspierać państwo na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
  • Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie.

link do wydarzenia na Facebooku.

sieci społecznościowe