Niezależność na telefon 2

Głównym celem projektu jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym wysokiej jakości usług asystenta, dzięki któremu będą mieli możliwość realizacji stojących przed nimi codziennych zadań w krótszym czasie a także w bardziej komfortowych warunkach.

Kto może wziąć udział?

Każda dorosła osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, mieszkająca w Poznaniu oraz rozliczająca się z podatku dochodowego na terenie Poznania. Korzystający powinien także mieć możliwość zakomunikowania asystentowi swojej woli werbalnie w języku polskim, w języku migowym lub przy pomocy alternatywnych metod komunikacji (np. piktogramów).

logo
logo

W ramach realizowanej usługi jest asystowanie, wspieranie osoby z niepełnosprawnością
w codziennych czynnościach takich jak np.: przemieszczaniu się po za domem, w tym środkami komunikacji publicznej, wizyta w urzędzie, u lekarza, w sklepie, kinie, na basenie. Asystent pomoże w zrobieniu zakupów - przy założeniu że  osoba niepełnosprawna będzie również czynnie w nich uczestniczyć, pomoże w drobnych pracach, takich jak wymiana żarówki, przeczyta czasopisma lub książkę, pomoże napisać pismo do urzędu lub zapakować prezent.

 Uwaga: w ramach projektu nie będą realizowane usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze, np.: rehabilitacja, pielęgnacja zalecona przez lekarza lub czynności higieniczne.

 Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 786 819 079, a także za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44 (następnie należy wybrać "0"). Zgłoszenia od osób z ograniczonymi możliwościami komunikacji werbalnej, w tym osób z dysfunkcją słuchu przyjmowane są również za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej pod numer 783 944 112, 786 819 079 lub na adres poczty elektronicznej pk@um.poznan.pl, (temat maila: asystent);

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 20:00 z wyjątkiem dni: 01.01.2019, 06.01.2019, 21.04.2019, 22.04.2019, 01.05.2019, 03.05.2019, 09.06.2019 i 20.06.2019 r.

Podczas zgłaszania usługi potrzebne będą następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres wykonania usługi, termin i godzina realizacji usługi, przewidywany czas, rodzaj wsparcia jakiego potrzebujesz, czy będzie potrzeba obsługi w polskim języku migowym. 

Więcej szczegółowych informacji w regulaminie korzystania z usług, a także na stronie internetowej www.faib.pl. Poniżej znajduje się link do filmiku informacyjnego dla osób niesłyszących.

Załączniki