"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miasto, razem z poznańskimi organizacjami pozarządowymi, realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  - można się już do niego zgłaszać. To duże wsparcie dla rodzin i  opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Dwa zdjęcia zestawione kompozycyjnie ze sobą prezentujące osobę na wózku inwalidzkim i dłonie w uścisku. - grafika artykułu
fot.Freepik

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. W  ramach Programu, rodziny lub opiekunowie otrzymują bezpłatną pomoc w opiece, dzięki czemu będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i  regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Opieka wytchnieniowa dla mieszkanek i mieszkańców Poznania realizowana jest w dwóch formach - pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego. Aby zgłosić się do Programu, wystarczy skontaktować się z organizacją, która świadczy usługi.

Pierwsza propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad dzieckiem z  niepełnosprawnością lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym miejscu - maksymalnie do 240 godzin usług. Realizatorami są:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA (tel. 61 868 66 46, adres e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com),Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w   Poznaniu (tel. 721 265 595, adres e-mail: psoni.poznan@gmail.com),
  • Fundacja PETRA senior (tel. 665 006 501, adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl),
  • Fundacja Tak Dla Samodzielności (tel. 660 755 677, adres e-mail: kontakt@takdlasamodzielnosci.pl)
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej ŚMIAŁEK (tel. 601 426 397, adres e-mail: kd@smialek.org).

Z wyżej wymienionych organizacji, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło oraz Fundacja Tak Dla Samodzielności zapewniają również usługi wytchnieniowe członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Druga propozycja to usługa wytchnieniowa świadczona w formie opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, w ramach pobytu całodobowego w  ośrodku lub placówce, zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnościami - maksymalnie do 14 dni pobytu.

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Na Tak (tel. 607 882 017, adres e-mail: biuro@natak.pl).

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych środków publicznych).

W ramach Programu zostanie zapewnionych:

  • 19 680 godzin  wsparcia w formie pobytu dziennego dla  82 osób z niepełnosprawnościami, w  tym dla 15 dzieci (w wieku do ukończenia 16 roku życia),
  • 770 dni pobytu całodobowego dla 55 osób dorosłych.

Program realizowany jest od 3 czerwca 2024 r. do 27 grudnia 2024 r. Całość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 1 742 974,00 zł, z tego 1 588 000,00 zł - środki z  Funduszu Solidarnościowego, 154 974,00 zł - środki z budżetu Miasta Poznania.