Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w ramach programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela dofinansowania sprzętu i wyrobów medycznych zleconych przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę.

grafika przedstawia splecione dłonie w kolorach żółtym i niebieskim - grafika artykułu
Pomoc obywatelom Ukrainy

Wsparciem  mogą być objęci obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

1)      przyjechali do Polski po 24.02.2022 r.

2)      posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku wraz z zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne orazdokumentem finansowym potwierdzającym zakup.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte jedynie te wyroby medyczne, które nie są finansowane w 100% przez NFZ.

Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmuje Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR, która mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 22 w Poznaniu (3 piętro, pokój nr 303).

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji:

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (mopr.poznan.pl)

sieci społecznościowe