Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W imieniu pani Doroty Potejko Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zapraszamy na spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego, które odbędzie się 14 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17.

obrazek - grafika artykułu
obrazek

W programie wybory na Przewodniczącego Komisji oraz członków Prezydium.

Jednocześnie informujemy, że lista członków KDO po przeprowadzonej weryfikacji (zgodnej z Zarządzeniem Nr 511/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 lipca 2017 r.) znajduje się pod poniższym linkiem.

sieci społecznościowe