Program windowy: pożyczki na dostępność już od września

Na początku lipca ruszył program poprawy dostępności architektonicznej budynków dla seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Nazywany jest nieoficjalnie programem windowym lub amnestią dla więźniów czwartego pięta. W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał niskooprocentowanych pożyczek dla m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na dostosowanie budynków.

winda - grafika artykułu
winda

O wsparcie na likwidację barier architektonicznych będą mogły ubiegać się różnego rodzaju podmioty zarządzające obiektami użyteczności publicznej, np. szkoły, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki czy jednostki naukowe. Słowem: wszyscy ci, którzy zarządzają i odpowiadają za budynki użyteczności publicznej - mówi Paweł Chorąży z BGK. - Drugą grupą - nawet bardziej istotną z punktu widzenia realizacji tego programu - są zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, a więc spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy osoby indywidualne, które są właścicielami tego typu budynków - dodaje. Jak informuje z kolei Piotr Krasuski, dyrektor departamentu ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju - wsparcie pilotażowe w ramach programu windowego ma być uruchomione już we wrześniu 2019 roku.

sieci społecznościowe