Niepełnosprawni

Spełniając oczekiwania osób niepełnosprawnych, które chciałyby poruszać się sprawniej po naszym mieście, przygotowano czwartą część Poznańskiego informatora dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Podstawowym celem wydawnictwa jest dostarczenie mieszkańcom naszego miasta informacji o dostępności najważniejszych instytucji użyteczności publicznej. Dlatego po raz pierwszy znalazły się tu symbole (piktogramy) określające dostępność do budynków zamieszczonych w przewodniku.

Zawarte w wademekum informacje pozwolą zainteresowanym osobom niepełnosprawnym pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i staną się uzupełnieniem wiedzy służącej systematycznej poprawie ich warunków funkcjonowania w naszym mieście, które pragnie być coraz bardziej przyjazne dla ludzi słabych, chorych i mniej sprawnych.

Informator prezentuje dostępność najważniejszych instytucji, które zostały wybrane przez osoby niepełnosprawne do zbadania na terenie miasta Poznania. Są to placówki, z których najczęściej korzystają osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z Państwa dobrym odbiorem i życzliwym zainteresowaniem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pierwszy przewodnik tego rodzaju i dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, sugestie i propozycje co do treści i formy zawartych w nim informacji. Zwracamy się więc o pomoc do osób bezpośrednio zainteresowanych, ich rodzin i ludzi dobrej woli, aby w przyszłości informator uzupełniać i wzbogacać.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres:

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. 61 878 54 75, 61 878 52 22

Cała wersja informatora dostępna jest w zakładce Niepełnosprawni - Informacje i porady - Baza wiedzy.