Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja Familijny Poznań

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
 2. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach oraz biernych zawodowo.
 3. Pomoc osobom i rodzinom wymagającym szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz utrwalanie zaradności i aktywności obywatelskiej.
 5. Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 6. Prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

Formy:

 1. Zapewnienie fachowej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym.
 2. Prowadzenie placówek opieki instytucjonalnej opartych na autorskim programie dydaktycznym, wspomaganyc przez wyselekcjonowaną kadrą pracowniczą (wykwalifikowanych pedagogów, psychologów, logopedów).

Placówki:

 1. Familijny Żłobek, ul. Malwowa 102.
 2. Żłobek Fundacji Familijny Poznań, ul. Janickiego 22.
 3. Publiczne Przedszkole "Cogito", ul. Sierakowska 23.
 4. Przedszkole - Wesoła Pszczółka, ul. Fabianowo 29.
 5. Przedszkole - Pluszowy Miś, ul. Starołecka 142.
 6. Przedszkole - Złota Kaczuszka, ul. Żonkilowa 34.
 7. Niepubliczne Przedszkole Parostatek, ul. Starołęcka 42.
 8. Niepubliczne Przedszkole Familijne Ranczo, ul.Chojnicka 72.
 9. Niepubliczne Przedszkole Grzeczne Niedźwiadki, ul. Glebowa 36.
 10. Niepubliczne Przedszkole Motylarnia, ul. Łagodna 4.
 11. Niepubliczne Przedszkole Galileo, ul. Słowackiego 58/60.
 12. Niepubliczne Przedszkole Kolumbus, ul. Bukowska 47a.
 13. Niepubliczne Przedszkole Leonardo, ul. Druskienicka 32.
 14. Niepubliczne Przedszkole Bose Kotki, ul. Dmowskiego 50.
 15. Niepubliczne Przedszkole Konik Polny, ul. Łukaszewicza 9/13.
 16. Niepubliczne Przedszkole Kubusiowe Przedszkole, ul. Św. Rocha 10.
 17. Niepubliczne Przedszkole Mała Biedronka, ul. Harcerska 3.
 18. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań, ul. Fabianowo 29.
 19. Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito, ul. Sierakowska 23.
 20. Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 Fundacji Familijny Poznań, ul. Fabianowo 29.
Wróć do listy

sieci społecznościowe