Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja Feniks Anny Borowiak

Opis

Cele:

  1. Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
  2. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturowych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.
  5. Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin z problemami społecznymi.

Formy:

  1. Organizowanie zbiórek publicznych dla dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenie, rehabilitacji, zakupu lekarstw, środków higienicznych i artykułów spożywczych.
  2. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży.
Wróć do listy

sieci społecznościowe