Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA

Opis

Cele:

  1. Harmonijny, psychospołeczny rozwój dziecka od początku życia do osoby dorosłej.
  2. Świadomy rozwój wewnętrzny dorosłego człowieka w kierunku samorealizacji i kształtowania jakości swojego życia.
  3. Rozwój świadomości społecznej opartej na współodpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu wolności i godności osobistej.

Formy:

  1. Prowadzenie Akademii Rozwoju Rodziców, kompleksowego projektu psycho-edukacyjnego obejmującego działania profilaktyczne wspierające rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci.
  2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Motylarnia na os. Zwycięstwa 10C/150.
  3. Organizowanie warsztatów dla mam i ojców prowadzonych przez trenerów-psychologów.
Wróć do listy

sieci społecznościowe