Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja Wielspin-Reha

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

  1. Podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
  2. Zapobieganie powstawaniu i łagodzenie skutków niepełnosprawności oraz zapewnienie pełnej integracji osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.
  3. Rozwijanie w procesie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych: kultury fizycznej, sportu powszechnego a także kwalifikowanego, turystyki i rekreacji.
  4. Rozbudowa i modernizacja bazy hotelowej, rehabilitacyjnej i rekreacyjno-sportowej w Ośrodkach w Wągrowcu i Puszczykowie.

Formy:

  1. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, wczesnej rehabilitacji dzieci i młodzieży po leczeniu szpitalnym oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym, różnych form wypoczynku z odnową biologiczną i hipoterapią, a także szkoleń.
  2. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych.
  3. Prowadzenie Centrum Progres zapewniającego wsparcie osobom zagrożonym lub doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym.
  4. Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców zmagających się z niepełnosprawnością dziecka.
Wróć do listy

sieci społecznościowe