Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Opis

Koło jest jednostką terenową, podlegającą Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Wielkopolska.

Cele:

Wspieranie lokalnych działań edukacyjnych, samopomocowych, kulturalnych, służących integracji i umacnianiu więzi koleżeńskich środowiska diabetyków.

Formy:

  1. Organizowanie spotkań edukacyjnych o tematyce dietetycznej, o wpływie ćwiczeń fizycznych na proces leczenia, o znaczeniu regularnego przyjmowania leków i samokontroli w leczeniu cukrzycy.
  2. Udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom Stowarzyszenia.
Wróć do listy

sieci społecznościowe