Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

 1. Wielokierunkowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Pomoc rodzinom oraz reprezentowanie ich interesów.
 3. Działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Działania na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym.

Formy:

 1. Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kompleksowej rehabilitacj, terapii, edukacji, przygotowania do pracy, opieki mieszkaniowej.
 2. Udzielanie pomocy rodzinom poprzez prowadzenie grup wsparcia oraz poradnictwa w kwestiach socjalno-bytowych i prawnych.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej i społecznej w celu zmiany postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Placówki:

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Św. Trójcy 22, Os. Lecha 40, Os. Cecha 93.
 2. Hostel ul. Chmielna 6.
 3. Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Św. Szczepana 7A.
 4. Gabinet Stomatologiczny ul. Św. Szczepana 7A.
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pogodna 49/1.
Wróć do listy

sieci społecznościowe