Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

Opis

Cele:

  1. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie wieloaspektowej problematyki stomijnej.
  2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających stomię.
  3. Promocja i organizacja ruchu wzajemnego niesienia pomocy na rzecz osób ze stomią.
  4. Podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia pełni aktywności życiowej osób, którym wytworzono operacyjnie czasową lub stałą stomię, a w szczególności kolostomię ileostomię, urostomię lub inną przetokę wymagającą stałego zaopatrzenia w sprzęt stomijny.
  5. Niesienie wszechstronnej pomocy w szybkim powrocie do normalności osób posiadających stomię i udzielanie wsparcia psychicznego osobom nowo operowanym i ich rodzinom.
  6. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na problemy osób posiadających stomię i propagowanie idei niesienia pomocy tym osobom.
  7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami rehabilitacji stomijnej oraz ze stowarzyszeniami stomijnymi w innych krajach.

Formy:

  1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie problematyki stomijnej.
  2. Organizowanie spotkań towarzyskich, zjazdów, konferencji, wyjazdów integracyjnych, imprez kulturalnych oraz szkoleń dla osób ze stomią.
Wróć do listy

sieci społecznościowe