Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cel:

Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ich prawnym opiekunom.

Formy:

  1. Prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji ruchowej w systemie ambulatoryjnym: zajęcia usprawniające na basenie, konsultacje ortopedyczne i neurologiczne, logopedyczne i psychologiczne.
  2. Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-instruktażowych oraz rekreacyjnych.
  3. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (sekcja Olimpiad Specjalnych Polska -Kółko Bocci).

Placówki:

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny "Żurawinka", ul. Żurawinowa 5/7.

Wróć do listy

sieci społecznościowe