Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii "LAJKONIK"

Opis

Cele:

  1. Działalność hipoterapeutyczna adresowana do osób niepełnosprawnych oraz środowisk niewydolnych społecznie.
  2. Kształtowanie partnerstwa dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w oparciu o terapię ze zwierzętami.
  3. Kształtowania kultury czasu wolnego.
  4. Promowanie idei zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych.

Formy:

  1. Prowadzenie rehabilitacji psycho-ruchowej w formie hipoterapii.
  2. Korekcja wad postawy, głównie w formie terapeutycznej jazdy konnej oraz woltyżerki sportowej.

Placówki:

Stajnia Terapeutyczna "Lajkonik", ul.Mateckiego 10.

Wróć do listy

sieci społecznościowe