Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA"

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cel:

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wsparcia umożliwiającego stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym.

Formy:

Organizowanie i prowadzenie działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej dla osób z niepełnosprawnością, w ramach działalności placówek Stowarzyszenia.

Placówki:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej "Iskra", ul. Grunwaldzka 55.
  2. Ośrodek Terapii Zajęciowej "Iskra", ul. Grunwaldzka 55.
  3. Świetlica Terapii Zajęciowej "Iskra", ul. Grunwaldzka 55.
Wróć do listy

sieci społecznościowe