Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Amikus"

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

  1. Zapewnienie opieki i rehabilitacji oraz dążenie do integracji społecznej osób z niepełnosprawnością.
  2. Polepszenie kondycji psychofizycznej i zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz środowisku lokalnym.

Formy:

  1. Organizowanie wypoczynku osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.
  2. Udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością i seniorom w formie pomocy lekarskiej, materialnej oraz usług doradczych i porad prawnych.
  3. Możliwość korzystania w siedzibie Stowarzyszenia ze stanowisk internetowych, pełniących funkcje edukacyjno-popularyzatorskie dla lokalnej społeczności.

Placówki:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej "AMIKUS", Os. Rusa 7.
  2. Klub Seniora "Spokojna Przystań'', Os. Rusa 7.
Wróć do listy

sieci społecznościowe