Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cel:

Celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, deficyty zmysłowe, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).

Formy:

  1. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji w dwóch placówkach Stowarzyszenia.
  2. Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych oraz imprez kulturalno-integracyjnych.
  3. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego i udzielanie pomocy rzeczowej.
  4. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych skierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnością.

Placówki:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej "Ognik" ul. Ognik 20B.
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik" ul. Ognik 20B.
Wróć do listy

sieci społecznościowe