Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą

Opis

Cele:

Prowadzenie działalności edukacyjnej, konsultacyjnej i organizacyjnej dla dzieci z cukrzycą i ich rodzin.

Formy:

  1. Organizowanie wykładów, spotkań i paneli dyskusyjnych z lekarzami i psychologami, które dotyczą zagadnień związanych z cukrzycą.
  2. Przeprowadzanie instruktaży dotyczących posługiwania się najnowszym sprzętem medycznym.
  3. Prowadzenie i organizowanie konsultacji z dietetykiem.
  4. Organizowanie bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez społecznych edukatorów cukrzycowych.
  5. Organizowanie imprez integracyjnych, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych.
  6. Współorganizowanie Światowego Dnia Walki z Cukrzycą (14 listopada).
  7. Organizowanie pomocy materialnej, psychologicznej czy prawnej dla dzieci i ich rodzin
  8. Prowadzenie dyżurów opartych na rozmowach i konsultacjach dotyczących wszystkich problemów na jakie napotykają dzieci i młodzież chora na cukrzycę, a także ich rodzice.
Wróć do listy

sieci społecznościowe