Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących RAZEM NA SZLAKU

Opis

Cele:

 1. Zrzeszanie osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób niewidomych, dla zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz integrowanie z osobami pełnosprawnymi.
 2. Wyzwalanie inicjatywy osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób niewidomych, w kierunku ich wszechstronnej rehabilitacji.
 3. Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej , sportu, turystyki i rekreacji.
 4. Rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej.
 5. Realizowanie programów dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz popularyzujących aktywny i zdrowy styl życia.

Formy:

 1. Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej , sportu , turystyki , rehabilitacji i czynnego wypoczynku.
 2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z  niepełnosprawnościami.
 3. Prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach pozaszkolnych form kształcenia.
 4. Organizowanie kursów, seminariów, konferencji oraz wydarzeń kulturalnych.
 5. Zapewnienie pomocy pełnosprawnych przewodników dla osób niewidomych znajdujących się w izolacji społecznej z powodu niepełnosprawności.
 6. Organizowanie samopomocy członkowskiej.
Wróć do listy

sieci społecznościowe