Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Związek Stowarzyszeń

Opis

Cele:

 1. Reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz koordynowanie wspólnych działań w zakresie obrony ich praw.
 2. Tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.
 3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Formy:

 1. Integrowanie lokalnych środowisk osób z niepełnosprawnościami, organizacji, stowarzyszeń, grup samopomocowych i instytucji w celu obrony ich praw i interesów.
 2. Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
 3. Reprezentowanie interesów organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Forum.
 4. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami.
 5. Organizowanie pomocy osobom z niepełnosprawnościami w podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku pracy w formie doradztwa w Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami przy ul. Bukowskiej 27/29.
 6. Prowadzenie poradnictwa prawnego w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Bukowskiej 27/29.
 7. Prowadzenie porad dla osób indywidualnych w zakresie spraw socjalnych, informacji o instytucjach i placówkach specjalistycznych funkcjonujących w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami przez Ośrodek Informacji WIFOON przy ul. Bukowskiej 27/29.
 8. Organizowanie i udzielanie pomocy organizacyjno-ekonomicznej, działalności charytatywnej i humanitarnej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Wróć do listy

sieci społecznościowe