Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Wyjdź z Cienia"

Opis

Cele:

  1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę, informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach osób chorych.
  2. Podejmowanie działań w kierunku poprawy jakości życia poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia.
  3. Organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

Formy:

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształtowanie właściwych postaw zmierzających do integracji osób dotkniętych łuszczycą ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
  2. Organizowanie konferencji, spotkań, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i innych służących integracji środowiska.
  3. Prowadzenie strony internetowej, stanowiącej uzupełnienie form integracji opartych na osobistym kontakcie i stanowiącej bazę do nawiązywania, kształtowania i rozwijania tych kontaktów.
  4. Organizowanie samopomocy członkowskiej oraz wsparcia medycznego i prawnego.
  5. Prowadzenie poradnictwa i warsztatów terapeutycznych.
  6. Organizowanie obozów i turnusów sanatoryjnych, ukierunkowanych na stosowanie nowoczesnych metod leczenia.
Wróć do listy

sieci społecznościowe