Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna

Opis

Cele:

  1. Likwidacja barier psychologiczno-społecznych i wyzwalanie inicjatywy osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna w kierunku leczenia i rehabilitacji.
  2. Reprezentowanie interesów osób chorujących na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna w kraju i na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z European Federation of Crohrfs & Ulcerative Colitis Associations oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów.

Formy:

  1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna ze społeczeństwem osób pełnosprawnych.
  2. Organizowanie konferencji, poradnictwa w zakresie leczenia i rehabilitacji, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, a także obozów i wczasów.
  3. Współdziałanie z ośrodkami naukowymi w celu prowadzenia prac badawczych nad przyczynami występowania i sposobami leczenia osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna.
  4. Inicjowanie i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji personelu medycznego, mogącego pomóc we wczesnym postawieniu diagnozy i prawidłowym leczeniu osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna.
  5. Organizowanie pomocy dla członków Stowarzyszenia poprzez informację, pomoc prawną oraz współdziałanie w organizowaniu pomocy socjalno-bytowej.
  6. Udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna.
Wróć do listy

sieci społecznościowe