Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "RODZINA - RODZINIE"

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

  1. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i innym osobom wymagającym wsparcia.
  2. Podejmowanie działań w obronie życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, poprawę życia w rodzinie i właściwych stosunków międzyludzkich.

Formy:

  1. Udzielanie systematycznego wsparcia rzeczowego, edukacyjnego i informacyjnego w zakresie problematyki prorodzinnej i środowiska osób z niepełnosprawnościami.
  2. Nieodpłatna dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich.
  3. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wróć do listy

sieci społecznościowe