Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Opis

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie dla osób z zespołem Turnera, warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który będzie chronić ich przed niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym, a tym samym doprowadzi do zwiększenia jakość życia i zapewni pełne uczestnictwo w życiu społeczno-zawodowym.

Formy:

  1. Współpraca z instytucjami i towarzystwami naukowymi oraz wybitnymi profesjonalistami w zespole Turnera w celu prowadzenia badań naukowych dotyczących zespołu Turnera i promowania najnowszej wiedzy o możliwościach i standardach leczenia.
  2. Prowadzenie doradztwa oraz konsultacji medycznej dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Turnera i dorosłych osób dotkniętych tym zespołem.
  3. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów i spotkań informacyjno-edukacyjnych.
  4. Wydawanie literatury popularno-naukowej, broszur i ulotek informacyjnych na temat zespołu Turnera.
  5. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz imprez integracyjno-sportowych.
Wróć do listy

sieci społecznościowe