Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się szkoleniowe warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 

               11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, tel. 87 428 59 71

Terminy:

 1. 23 lipca - 1 sierpnia 2012 r.
 2. 20 sierpnia - 29 sierpnia 2012 r.
 3. 10 września - 19 września 2012 r.

Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa (www.msz.org.pl) we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl).

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego - FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Szczegółowe informacje:

Krzysztof Dunowski, Wiceprezes MSŻ, tel. 503 127 494, e-mail: sail@sail-mazury.pl    

Regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl  

Zapraszamy do udziału!

Spotkanie dotyczące powołania w Poznaniu spółdzielni socjalnej

ul. 3 Maja 46

21 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące powołania w Poznaniu spółdzielni socjalnej, w której zatrudnienie mogliby znaleźć uczestnicy poznańskich placówek terapii zajęciowej.

Spotykanie odbędzie się o godz. 12.00 w Sali 317 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania przy ul. 3 Maja 46 (3 p.).

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

"Gzik z pyrami" - kolejna sztuka grupy "Nowi w Nowym"

ul. Dąbrowskiego 5

14 czerwca o godz. 18.00 na dużej scenie Teatru Nowego w Poznaniu odbędzie się premiera sztuki "Gzik z pyrami" - kolejnej inicjatywy grupy "Nowi w Nowym", która tworzą kreatywne osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

"Gzik z pyrami" to już siódmy spektakl grupy "Nowi w Nowym" - po "Kluczu", "Jak u Szekspira", "Jak to jest z/a/robione?", "Bolero", "Przylesiu Country Story" i "Obrazkach paryskich". W nowej sztuce, będącej opowieścią poznańską, niepełnosprawni artyści pokażą swój talent sceniczny, radość z grania, a także własne pragnienia. 

Na scenie teatru wystąpią: Mariusz Józefiak, Jarosław Kubiak, Magdalena Mazurek, Katarzyna Pieprzyk, Lidia Piskorska, Piotr Roszak, Karol Solski, Ewa Sołtysiak, Mariusz Sztuba, Ewa Walczak i Aleksandra Wołek. Prowadzącymi grupę są: Wojciech Deneka, aktor Teatru Nowego, i Hanna Rynowiecka, terapeuta zajęciowy Warsztatu Terapii Zajęciowej Przylesie.

Źródło: inf. prasowa

"Wolontariat 50+? Jestem na tak!"

ul. Staszica 10/1

Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych realizują program "Wolontariat 50+? Jestem na tak!".
W projekcie mogą wziąć udział organizacje i instytucje z Wielkopolski, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z wolontariuszem 50+ i budowania współpracy międzypokoleniowej, pełniące w swoim regionie funkcję centrum wolontariatu, tzn.:
- prowadzą pośrednictwo wolontariatu
- przygotowują wolontariuszy do działań
- przygotowują lokalne organizacje i instytucje do pracy z wolontariuszami
Chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać sie na adres e-mailowy: wolontariat@wrk.org.pl podając nazwę organizacji/instytucji oraz dane kontaktowe.
Zgłoszenie przyjmowane są do 12 czerwca 2012 r.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na: wolontariat@wrk.org.pl, tel. 61 853 09 30

Projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

31 maja o godz. 10.00 w kinie Muza

ul. Św. Marcin 30

31 maja o godz. 10.00 w kinie Muza w Poznaniu przy ul. w. Marcin 30 w Poznaniu odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu "Odlot" (wytwórnia Pixar/Disney): będzie to pierwsza w naszym kraju audiodeskrypcja tego obrazu. Dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli wstęp na pokaz dla dzieci niewidomych i niesłyszących z Poznania i okolic jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane pokazem prosimy o kontakt: biuro@wifoon.pl

Dodatkowe 100 zł dla osób pobierających świadczenie

ul. Wszystkich Świętych 1

Osoby zamieszkujące w Poznaniu, mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Aby skorzystać z tej formy pomocy, do 31 maja br. należy złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń, w godzinach urzędowania. Formularze dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta PCŚ.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna (14 dni po odebraniu decyzji). Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

9 maja 2012 r. Rada Ministrów uchwaliła rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. (rozporządzenie obowiązuje od 1.04.2012 r.) Rozporządzenie przewiduje, że matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, któremu ustalono na miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Informacje o dodatkowym świadczeniu udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego

plac Kolegiacki 17

Na podstawie zarządzenia Nr 317/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego

zwołuję

pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych, skupiającej organizacje pozarządowe w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Posiedzenie Komisji odbędzie się 24 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Nr 2 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.

Komisja Dialogu Obywatelskiego konstytuuje się z chwilą rozpoczęcia pierwszego posiedzenia.

W skład Komisji Dialogu Obywatelskiego wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrażający chęć przystąpienia do Komisji, obecni na spotkaniu w dniu 24 maja 2012 roku.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego wybiorą spośród siebie przewodniczącego.

Zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych do udziału w spotkaniu.


Z-ca Dyrektora Wydziału

Dorota Potejko


Międzynarodowa Konferencja Solidarności Międzypokoleniowej

ul. Kutrzeby 10

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Solidarności Międzypokoleniowej, organizowanej przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w ramach projektu RECO - regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych, która odbędzie się w Poznaniu 22 i 23 maja 2012 r.

Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się idei solidarności międzypokoleniowej z punktu widzenia wyzwań stawianych przez system opieki nad osobami starszymi oraz rynek pracy, a także aktywizacji społecznej osób starszych poprzez projekty międzypokoleniowe. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane powyższymi zagadnieniami, szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w drugim dniu konferencji seniorów i studentów chcących włączyć się do międzypokoleniowej debaty.

Więcej na http://www.centrumis.pl/konferencja-reco.html

W celu rejestracji należy wypełniony formularz przesłać do dnia 14 maja 2012 r. na adres magdalena.krysinska-sowa@centrumis.pl

Wstęp na konferencję jest wolny.

Wydarzenie wpisane zostało do Krajowego Planu Działań na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela Adrianna Brzostowska - koordynator projektu RECO (tel. 61 847 21 11).

Praca dla osoby niepełnosprawnej

ul. Wiankowa 3

Szanowni Państwo

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON" powstała w 2004 roku. Głównym celem Fundacji jest wspieranie i promocja różnych form zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej. Punkty Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych funkcjonują w największych miastach Polski.

Nasi doradcy zawodowi i trenerzy pracy pomagają zaplanować rozwój zawodowy uwzględniając predyspozycje danej osoby i rodzaj jej niepełnosprawności, pozyskują oferty pracy i pomagają osobom z niepełnosprawnością w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

Założycielem Fundacji jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która jest największym związkiem pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Aktualnie pilnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

PRACOWNIK DZIAŁU CZYSZCZENIA OGÓLNEGO

Wymagania:

 • uczciwość
 • pracowitość
 • gotowość do zmiany w systemie 3-zmianowym

Obowiązki:

 • czynności o charakterze sprzątającym na terenie zakładu produkcyjnego - pomieszczenia biurowe i socjalne

Miejsce pracy: Poznań- Antoninek Fabryka VW

Wynagrodzenie: 1500 zł brutto

Umowa o pracę: na okres próbny potem na czas określony

Godziny Pracy: 2 zmiany od g. 6-ej do g. 14-ej oraz od g. 14-ej do g. 22-ej.

Prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Spotkanie z kandydatami na powyższe stanowisko odbędzie się 11 maja o godzinie 9.00 na ulicy Wiankowej w biurze POPON. Prosimy o wcześniejszy kontakt z deklaracją przybycia:

Fundacja Aktywizacji Zawodowej

Osób Niepełnosprawnych FAZON

61-131 Poznań, ul. Wiankowa 3

tel. 61 875-09-56, fax. 61 875-26-92 wew..44

e-mail: pwz.poznan@fazon.pl

Spotkanie z organizacjami 10.05.2012

plac Kolegiacki 17

Szanowni Państwo

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie czwartkowe 10 maja 2012 roku o g. 10:00 w Sali Białej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dla osób niepełnosprawnych dotyczące Strefy Kibica.

W ramach spotkania odbędzie się również VIII posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, które poprowadzi Pani Justyna K. Ochędzan (Przewodnicząca KDO przy WZiSS).

Serdecznie zapraszamy

Dagny Łaniecka
Urząd Miasta Poznania
tel. 61 878 52 22

System sms-owego ostrzegania

ul. Libelta 16/20

Centrum Zarządzania Kryzysowego m. Poznania uruchomiło system do przekazywania ostrzeżeń na telefony komórkowe w postaci krótkich wiadomości tekstowych (sms). Dzięki temu systemowi można otrzymywać informacje o sytuacjach kryzysowych w mieście, zagrażających zdrowiu i życiu oraz konieczności ewakuacji z określonych rejonów miasta.

Poznań został podzielony na 42 obszary - osiedla, którym odpowiadają 42 kody - zgodnie z podziałem miasta na samorządy pomocnicze. Wszystkie osiedla otrzymały swój kod rejestracyjny. Każdy mieszkaniec może wysłać kod swojego osiedla pod numer 661 000 112 i zarejestrować się w serwisie informacyjnym.

Otrzymywanie ostrzeżeń w ramach systemu jest bezpłatne, użytkownik ponosi koszt tylko przy rejestracji - zgodnie z cennikiem operatora własnego telefonu komórkowego.

Więcej informacji na www.sisms.pl

"Tydzień z Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych"

ul. Hetmańska 56 w Poznaniu

16 kwietnia rozpocznie się "Tydzień z Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych", cykl wydarzeń przybliżających działania wspierające osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy, a także pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić niepełnosprawnych poznaniaków.
Szczególnie zapraszamy na Drzwi Otarte w siedzibie Centrum, przy ul. Hetmańskiej 56 w Poznaniu, które odbędą się 16 kwietnia w godz. 9.00 - 15.00.

Cały program wydarzeń w linku.

Projekt "Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych" został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Spotkanie z organizacjami 5.04.2012

pl. Kolegiacki 17

Szanowni Państwo

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na spotkanie czwartkowe 5 kwietnia 2012 roku o g. 10:00 w Sali Białej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Pojawi się również informacja na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i konkursów na integrację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych, którą przedstawi pani Justyna Kalina Ochędzan (Dyrektorka Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych).
Ponadto pojawią się dwie prezentacje: projektu "Wsparcie Osób z Autyzmem II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.6. przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO oraz "Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych" prowadzonego przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy

Dagny Łaniecka
Urząd Miasta Poznania
tel. 61 878 52 22

Pierwszy poznański "Run of Spirit - Bieg Na Tak"

ul. Ognik 20C, 60-386 Poznań

Stowarzyszenie Na Tak zaprasza serdecznie do udziału w pierwszym poznańskim "Run of Spirit - Biegu Na Tak" 21 kwietnia 2012 r. nad jeziorem Maltańskim w Poznaniu.

Bieg jest otwarty dla każdego - osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, starszych i młodszych, amatorów i profesjonalistów. Zapraszamy na bieg, który nie wyklucza. Przyjdź i zobacz, że jest to możliwe. Biegnij Na Tak!

W ramach sześciu tras każdy znajdzie wyzwanie sportowe odpowiednie dla siebie:

- Trasa dla dzieci do 6 lat: 400 m

- Trasa dla dzieci w wieku 7-13 lat: 1000 m

- Bieg bez barier: 2000 m

- Nordic Walking/Walking: 5700 m

- Fun Run: bieg na 5700 m

- Run of Spirit: bieg na 11400 m

Biegowi towarzyszy projekt charytatywny, którego celem jest zebranie funduszy na dokończenie remontu szkoły "Zakątek" dla dzieci głęboko niepełnosprawnym.  O godzinie 12:00 podczas biegu odbędzie się wspólne puszczanie balonów z helem na rzecz szkoły. Chcesz pomóc - zgłoś się już teraz!

Szczegóły oraz zgłoszenia: www.StowarzyszenieNaTak.pl

Bieg wspierają: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

Fotokody na przystankach tramwajowych

ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań (MPK)

Rozkład jazdy zawsze pod ręką w telefonie komórkowym? To już znamy, ponieważ od dawna funkcjonują programy takie, jak Ginger czy itiner. Teraz pojawia się jednak nowe rozwiązanie: możliwość wczytania wszystkich rozkładów jazdy dla danego przystanku wraz z aktualnymi komunikatami o zmianach. Jak? Poprzez QRkody!

Jak to działa?
Zasady działania są proste. Na przystanku trzeba odszukać tabliczkę z QRkodem, zeskanować kod komórką za pomocą specjalnego bezpłatnego czytnika i za chwilę w telefonie wyświetla się tabliczka rozkładowa przystanku, na którym się znajdujemy. Strona zawiera rozkłady jazdy linii, które odjeżdżają z tego przystanku oraz linki do komunikatów o zmianach w kursowaniu, które tych linii dotyczą.
Z QRkodów skorzystają nie tylko poznaniacy. W związku ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy w piłce nożnej, przygotowano też wersję angielską i niemiecką.
Szczegółowe informacje o tym, co do jest QRkod i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: www.poznan.pl/qrcode

Co dalej?
Czy QRkody okażą się przydatne? O to MPK zapyta samych pasażerów, aby dowiedzieć się, czy proponowana opcja jest dla nich użyteczna i jakie powinna spełniać funkcje. W ramach testów tabliczki z kodami zostały umieszczone na 7 przystankach tramwajowych w centrum Poznania: na trzech przystankach Most Teatralny (kierunek PST, kierunek Fredry, kierunek Rondo Kaponiera) oraz na czterech przystankach Rondo Kaponiera (kierunek Most Teatralny, kierunek Most Uniwersytecki, kierunek Roosevelta i kierunek Święty Marcin). Przygotowano także formularz, za pośrednictwem którego będą zbierane opinie użytkowników (na stronie www.mpk.poznan.pl)

Geneza
Fotokody na przystankach tramwajowych to wspólny projekt MPK Poznań, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Miasta Poznania. "QRkody chcieliśmy wprowadzić już od jakiegoś czasu" - przyznaje kierownik Biura Promocji MPK, Iwona Cieślik. "Kiedy zaczęli o nie pytać nasi pasażerowie, postanowiliśmy, że trzeba działać. A gdy ze strony Miasta padła propozycja współpracy, odpowiedź mogła być tylko jedna".

"Usługa fotokodów została wprowadzona w portalu miejskim już w ubiegłym roku. To popularny i bardzo łatwy w użyciu sposób dotarcia z informacją do klientów" - stwierdza Wojciech Pelc, szef portalu poznan.pl. "Wszystkie informacje dostępne tą drogą, pobierane z naszego portalu prezentowane są w specjalnej, tzw. "lekkiej" wersji, przygotowanej dla użytkowników urządzeń mobilnych. Dzięki współpracy z MPK oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, mogliśmy zaproponować dostęp do mobilnej wersji oficjalnego portalu Poznania wzbogaconej o niezwykle ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej".

Nowy osrodek dziennego pobytu dla osób po 60. roku życia z problemami zdrowotnymi

ul. Mogileńska 42

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej (ZOLiRM) działający przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza seniorów do nowo otwartego Ośrodka w ramach kontraktu z NFZ. Od dnia 1 marca ZOLiRM udziela świadczenia, w ramach umowy z NFZ w zakresie: świadczenia dzienne, psychiatryczne, geriatryczne.

Ośrodek dziennego pobytu sprawuje opiekę nad osobami po 60. roku życia, które:

 • utraciły radość życia
 • nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników
 • przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku
 • czują się nieprzystosowane i niepotrzebne
 • są apatyczne i bezradne
 • mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Podstawą do przyjęcia jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na druku skierowanie do szpitala. Skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową wraz z VII kodem resortowym.
Oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60. roku życia z rozpoznaniem mieszczącym się w następujących jednostkach ICD 10:

 • F00-F09 - Organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi
 • F20-F29 - Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • F30-F39 - Zaburzenia nastroju (afektywne)

Ośrodek zapewnia indywidualny program zajęć dostosowany do potrzeb seniorów.

System Komunikacji Niewerbalnej dla osób z wadą słuchu

ul. Libelta 16/20

Urząd Miasta Poznania serdecznie zaprasza wszystkie osoby z wadą słuchu do swojej siedziby przy ul. Libelta 16/20, gdzie dla podniesienia standardów obsługi klientów zainstalowany został testowo (na okres od 06.02.2012 do 10.08.2012) innowacyjny System Komunikacji Niewerbalnej.

System zapewnia profesjonalną obsługę klienta poprzez możliwość swobodnego komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, dzięki aparatowi telefonicznemu wyposażonemu w monitor i kamerę. Pozwala to na bezpośrednie komunikowanie się on line z tłumaczem języka migowego, który w czasie rzeczywistym, odczytując "miganie" klienta zarejestrowane przez kamerę, przekazuje telefonicznie sprawę klienta pracownikowi Punktu Informacyjnego.

Interaktywni tłumacze języka migowego dostępni są dla klientów w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz.  8:00-15:30.

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z testowanego systemu jak największą liczbę klientów głuchoniemych. Państwa udział oraz uwagi i spostrzeżenia w okresie testowania sytemu będą cenną informacją, pomocną urzędowi w podjęciu decyzji o zasadności i sposobie jego wdrożenia na stałe.

1 13 Strona 14