Bezpłatny Żłobek na Ratajach dla dziaci, których niepełnosprawne i niepracujące mamy planują powrót na rynek pracy!

Poznań, os. Stare Żegrze 14/65

W Poznaniu na os. Stare Żegrze 14/65 rozpoczyna działalność bezpłatny żłobek "Mali Odkrywcy" finansowany ze środków Unii Europejskiej, z którego korzystać mogą niepełnosprawne matki przebywające na urlopach wychowawczych lub bezrobociu. Podczas pierwszego roku funkcjonowania żłobka opłacie będzie podlegało wyłącznie wyżywienie dzieci: 12 zł/dzień. Do "Małych Odkrywców" przyjmowane są dzieci, które nie ukończyły 3 lat.

Żłobek "Mali Odkrywcy" jest istotną częścią projektu z obszaru aktywizacji zawodowej dedykowanego mieszkankom Poznania, które planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W ramach aktywizacji zawodowej matki mogą wziąć udział w szkoleniach zawodowych, 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy. Z tytułu udziału w szkoleniu zawodowym i stażu każda matka otrzyma stypendium szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Michońska-Skomra

Koordynator Projektu

510 488 157, maliodkrywcypoznan@jcgroup.pl

Załączniki

sieci społecznościowe