Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na kolejną edycję projektu "Katalizator Aktywizacji Zawodowej"

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań

Fundacja Aktywizacji Zawodowej FAZON rozpoczyna kolejną edycję projektu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami pod nazwą "Katalizator Aktywizacji Zawodowej" realizowanego ze środków PFRON.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez jego uczestników. W osiągnięciu tego celu pomogą doradca zawodowy, kreator kariery, mentor i psycholog, a także prawnik. Uczestnicy mogą skorzystać z kursu zawodowego lub szkolenia, stażu, konsultacji prawnych, pośrednictwa pracy, wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.
Projekt jest realizowany do 31 marca 2023 roku i jest bezpłatny.
Więcej informacji i zgłoszenia: poznan@fazon.pl

Kontakt: Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, tel. +48 61 875 26 97

Email: poznan@fazon.pl

Zobacz: www.fazon.pl

sieci społecznościowe