Nabór kandydatów do Biura Poznań Kontakt

Urząd Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania ogłasza nabór na kandydata do Biura Poznań Kontakt na stanowisko broker informacji merytorycznej - stanowisko obsługowe, telefoniczny kontakt z klientami na miejskiej infolinii, budowanie wizerunku Miasta i Urzędu.

Zakres podstawowych czynności:

 • udzielanie klientom informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów i innych objętych usługą Biura Poznań Kontakt,
 • prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów,
 • telefoniczne badanie opinii klientów,
 • pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym i windykacji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych, zwłaszcza: komunikacji werbalnej, nastawienia na współpracę, asertywnego zachowania,
 • znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem,
 • umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji, także pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, np. w call center,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Składanie ofert:

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-06-06.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://bip.poznan.pl/bip/biuro-poznan-kontakt,2058/oferty-pracy/broker-informacji-merytorycznej,38513/

sieci społecznościowe