Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora ds. dostępności

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Poznania ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko koordynatora ds. dostępności

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie prac związanych z wdrożeniem rozwiązań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem lub zlecaniem audytów dostępności oraz analizy funkcjonujących procedur;
 • promowanie zasad projektowania uniwersalnego;
 • opiniowanie rozwiązań z zakresu dostępności.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami
 • wiedza z zakresu zwiększania dostępności dla osób z różnymi typami niepełnosprawności
 • wiedza w zakresie kierunków i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami
 • wysokie umiejętności społeczne
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy

Szczegółowe informacje znajduja sie w BIP Miasta Poznania pod linkiem:

https://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/urzad-miasta-poznania/koordynator-do-spraw-dostepnosci,35274/

sieci społecznościowe