Podatek PIT

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Jednym z ważnych źródeł dochodów budżetu Miasta jest udział z wpływów z podatku PIT płaconego przez osoby, które w deklaracji podatkowej wskażą Poznań jako miejsce rozliczenia tego podatku. Osoby te nie muszą być zameldowane w Poznaniu, wystarczy, że miasto jest ich ośrodkiem życiowym na dzień 31 grudnia roku podatkowego. Co więcej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszystkie osoby zamieszkujące w danej miejscowości 31 grudnia są zobowiązane do rozliczenia tam podatku PIT. Dlatego też konieczne jest szerokie dotarcie do osób, które mieszkają w Poznaniu, ale nadal odprowadzają podatki w miejscach stałego zameldowania, niejednokrotnie znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania. Dokonane szacunkowe wyliczenia pokazały, że jeśli 10 000 nowych osób zdecyduje się płacić podatki w Poznaniu, budżet Miasta pozyska 22 mln zł dodatkowych wpływów z tego tytułu. To bardzo wiele dodatkowych środków na jego rozwój.

Zmianę miejsca rozliczenia podatku można wykonać przez Internet poprzez uruchomioną przez Ministerstwo Finansów usługę "Twój e-PIT" lub na naszej stronie: www.glanc.poznan.pl

Kontakt: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej