Projekt - rehabilitacja kompleksowa

Oddziały PFRON

Tego lata rusza rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Podstawowym celem kompleksowej rehabilitacji jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub uruchomienie działalności gospodarczej.

Kontakt: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tel. 22 50 55 600

Email: tpawlowski@pfron.org.pl

Zobacz: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/810270