Spotkanie informacyjne

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza organizacje, prowadzące działania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020 oraz sporządzania ofert konkursowych według nowych wzorów. Spotkanie odbędzie się 26.11.2019 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, sala sesyjna S3 (parter).

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie na adres e- mail:
zuzanna_ostrowska@um.poznan.pl , następujących danych:
- imię i nazwisko uczestnika,
- nazwę organizacji,
- adres e- mail organizacji.

Uczestnictwo jest możliwe dopiero po uzyskaniu mailowego potwierdzenia od organizatora (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy aby w szkoleniu, z ramienia organizacji, uczestniczyła jedna osoba, odpowiedzialna za sporządzanie ofert konkursowych. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy zuzanna_ostrowska@um.poznan.pl, do dnia 21.11.2019 roku.

Kontakt: Zuzanna Ostrowska

Email: zuzanna_ostrowska@um.poznan.pl