Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Katowice ul. Kościuszki 46

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemowane są do dnia 30 marca 2019 roku.

Szczegółowe infomacje znajdą Państwo pod poniższym linkiem oraz załączonej broszurze.

Kontakt: Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, tel. 32 205 38 80

Email: spes@spes.org.pl

Zobacz: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Załączniki

sieci społecznościowe