Trwa nabór do programu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór do programu "Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych", który ma na celu podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które: 

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego;
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych;
  • staży zawodowych;
  • wsparcia zatrudnienia;
  • pomocy doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Deklaracja zgłoszeniowa online:  http://fazon.pl/ lub pod adresem mailowym: poznan@fazon.pl

Kontakt: Fundacja FAZON, tel. 22 620 32 02

Email: poznan@fazon.pl

Zobacz: www.fazon.pl

Załączniki

sieci społecznościowe