Trwa nabór do programu aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór do programu "Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych", który ma na celu podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy: 

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego;
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych;
  • staży zawodowych;
  • wsparcia zatrudnienia;
  • pomocy doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Deklaracja zgłoszeniowa online:  http://fazon.pl/ lub pod adresem mailowym: poznan@fazon.pl

Kontakt: Fundacja FAZON, tel. 22 620 32 02

Email: poznan@fazon.pl

Zobacz: www.fazon.pl

Załączniki

sieci społecznościowe