Pojęcie dyskryminacji osób niepełnosprawnych

Zarówno w życiu politycznym, społecznym jak i gospodarczym osoby niepełnosprawne powinny być na równi traktowane z osobami zdrowymi. Równe traktowanie oraz niedyskryminacja to podstawowe prawa osób niepełnosprawnych.

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych (łac. discriminatio - 'rozróżnianie') jest to forma wykluczenia społecznego, polegająca na nieuzasadnionym różnicowaniu praw oraz nierównym traktowaniu osób niepełnosprawnych.

Praktyki dyskryminacyjne osób niepełnosprawnych naruszają zasadę równego traktowania, a także zasadę przyrodzonej godności i wartości osoby ludzkiej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej