Dodaj obiekt - Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy "OGNIK"

Opis

Prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących. Działa w systemie dwuzmianowym przez pięć dni w tygodniu (poniedziałek-piątek, w godz. od 8.00-14.00 pierwsza zmiana i 14.00-19.00 druga zmiana).
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 65 miejsc.

Kierownikiem jest Danuta Rominiecka- Gromniak

Cele

Celem Domu jest stworzenie osobom systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Dom jest ponadlokalną (Poznań i okolice) jednostką pobytu dziennego, przeznaczoną dla:

- osób niepełnosprawnych intelektualnie,

- upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i lekkim (posiadających zaburzenia sprzężone), przy tym mających poważne trudności w życiu codziennym,

- osób wskazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej, zalicznae są do zaburzń psychicznych, które wymagają leczenia szpitalnego bąź opieki stacjonarnej.

Wróć do listy

sieci społecznościowe