Środowiskowy Dom Samopomocy "OGNIK"

Opis

Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik" prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących. Dedykowany jest osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dom zapewnia pomoc specjalistów tj.:pedagoga, psychologa, rehabilitanta, opiekuna medycznego, instruktora terapii zajęciowej. Dom działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00-15.00 i zapewnia wsparcie dla 46 osób z niepełnopsrawnościami.

Cele

  • stworzenie osobom systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • zapewnienie opieki psychologicznej i socjalnej
  • wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
  • integracja i wsparcie

Formy

  • trening umiejętności samoobsługowych
  • warsztaty umiejętności społecznych
  •  zajęcia praktyczne i artystyczne
  • zajecia terapeutyczne
  •  zajęcia sportowe i rekreacyjne

- warsztaty umiejętności społecznych i radzenia sobie ze stresem

Wróć do listy

sieci społecznościowe