Środowiskowy Dom Samopomocy "Zielone Centrum"

Opis

Środowiskowy Dom Samopomocy "Zielone Centrum" prowadzony jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc". Opiera się na międzynarodowym modelu domów-klubów Fountain-House. Dedykowany jest 66 osobom przewlekle psychicznie chorym, zwłaszcza po przebytym kryzysie psychicznym.

Cele

 •  pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego w poszukiwaniu i określeniu własnego miejsca w społeczeństwie, rodzinie i na rynku pracy
 •  poprawa jakości życia
 •  polepszenie stanu zdrowia psychicznego
 •  poprawa werbalnej i niewerbalnej komunikacji z otoczeniem poprzez naukę czytelnego wyrażania swoich emocji
 • nauka nowych kompetencji oraz doskonalenie już posiadanych
 • nauka odpowiedzialności i samodzielności życiowej
 • nauka współdziałania i koordynacji prac

Formy

 • trening pracowni krawieckiej, ogrodniczej, porządkowej
 • trening higieniczny
 • uczestnictwo w codziennym życiu "Zielonego Centrum"
 • praca w grupach
Wróć do listy

sieci społecznościowe