Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest poprawa psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, a także pobudzenie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz zainteresowań osób niepełnosprawnych.


Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym celu powinna złożyć wniosek o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Cześnikowskiej 18, w pokoju 11.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków dofinansowania, wymaganych załączników oraz druki wniosków o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu - www.mopr.poznan.pl, a także można uzyskać telefonicznie  61 860-99-32.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej