Ulga w opłacie za żłobek. Stan prawny z dnia 31.07.2019 r.

Ulga w opłacie za żłobek

Z tytułu pobytu dziecka w żłobku założonym i prowadzonym przez Miasto Poznań pobierane są opłaty.

Stawka stała płacona miesięcznie ulega obniżeniu o 66% w przypadku rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne, posiadających dochód poniżej kryterium dochodowego z pomocy społecznej na osobę w rodzinie oraz uczestniczących w programach aktywizacji zawodowej.

Szczegółowe informacje udzielane są w placówce, w której przebywa dziecko.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej