Niepełnosprawni - informacje i porady

Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ) jako miejska jednostka organizacyjna świadczy usługi dla Mieszkańców Miasta Poznania z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz innych zadań przekaznych Centrum.

W PCŚ osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o świadczenia socjalne.

Więcej informacji na stronie:

pcs.poznan.pl

Ponadto w PCŚ osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z innych form wsparcia:

  1. dodatek mieszkaniowy
  2. obniżka czynszu
  3. zryczałtowany dodatek energetyczny
  4. dodatek z tytułu kształcenia i rehabiltacji dziecka niepełnosprawnego

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w PCŚ.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej