900 kamer monitoringu w Poznaniu. I będzie więcej!
 

Radni z Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na wtorkowym posiedzeniu zaopiniowali zmiany w budżecie miasta na rok 2020 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. Wiele pytań dotyczyło systemu monitoringu wizyjnego miasta, a dokładniej stanu technicznego już działających kamer i zakupu kolejnych.

Beton powalczy ze smogiem?
 

Radny Michał Grześ przygotował projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta w zakresie budowy tzw. chodników antysmogowych. O co w tym chodzi? Takie pilotażowe rozwiązania wprowadzane są m.in. w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Karta Poznaniaka. Opinie i uchwała
 

Korzystanie ze zniżek, preferencji i ułatwień w ofercie miejskich instytucji umożliwi Karta Poznaniaka, której wprowadzenie jest coraz bliżej. Projekt uchwały ws. "Programu Karta Poznaniaka" trafi wkrótce pod obrady Rady Miasta. Z Karty będą mogły korzystać osoby zameldowane na pobyt stały w naszym mieście.

Niezwyczajne ławki
 

Oryginalne i praktyczne ławki ustawił w kilku miejscach Zarząd Zieleni Miejskiej. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była radna Maria Lisiecka-Pawełczak, przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

Elektromobilna przyszłość
 

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035".

Poznańska Policja Konna
 

Już 20 lat działa w Poznaniu policyjny oddział konny. Ogniwo Konne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu było pierwszym takim oddziałem w Wielkopolsce i piątym w kraju. Obecnie oddział tworzy dwunastu policjantów i dwanaście koni.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
 

Być może tak już od przyszłego roku nazywać się będzie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Projekt uchwały przewidujący zmianę nazwy instytucji pozytywnie zaopiniowali radni z Komisji Kultury i Nauki. Przyjęli również stanowisko na temat ulokowania tej placówki w strukturze organizacyjnej miasta.

116 dębów pamięci
 

W sąsiedztwie Fortu VII, w którym mieści się Muzeum Martyrologii Wielkopolan, stanęła tablica informująca o poznaniakach i wielkopolanach, którzy zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu w 1940 roku. W uroczystościach miasto Poznań reprezentowali: przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, wiceprezydent Jędrzej Solarski i radny Konrad Zaradny.

Ewaluacja osiedli
 

Podkomisja ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania kontynuuje swoje prace. Gościem spotkania w dniu 15 września był wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, który jako radny 10 lat temu kierował Komisją Doraźną przygotowującą reformę jednostek pomocniczych - osiedli.

Retencja na Morasku
 

W interpelacji  w sprawie retencji wody w zlewni Różanego Potoku, radny Paweł Sowa pytał m.in. czy jest możliwe, wzorem rozwiązania z Żurawińca, stworzenie infrastruktury zbierającej wodę, która doprowadzałaby ją do torfowiska Zimna Woda. Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Poznania Bartosz Guss.

Konkurs zakończony wyróżnieniami
 

Rozstrzygnięto konkurs "Poznań - wielka zmiana 1990-2015" na prace magisterskie i rozprawy doktorskie traktujące o różnych aspektach zmian, które zaszły w Poznaniu w okresie 25 lat od odzyskania wolności i wdrożenia demokratycznych reform. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Miasta Poznania wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo Miejskie Posnania objęło patronat medialny.

Nenia - konspiratorka na wózku
 

Zielony teren przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Przybyszewskiego nosi od 2012 roku imię Ireny Bobowskiej, poznańskiej poetki. Rada Miasta Poznania nadała nazwę skwerowi dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki, do której przed wojną chodziła Nenia.

Nowości na Chartowie
 

We wrześniu otwarto plac zabaw na os. Czecha, a na os. Zodiak Zarząd Zieleni Miejskiej przystępuje do budowy zieleńca. O inwestycje zabiegał radny Wojciech Chudy.

Zwierzęta duże i małe
 

Radny Bartłomiej Ignaszewski odwiedził poznańskie ZOO, aby sprawdzić jak placówka radzi sobie w czasie pandemii i jak przebiega realizacja nowych inwestycji.

Pierwsza sesja po wakacjach
 

Rada Miasta Poznania wyraziła solidarność z Białorusinami, którzy walczą w swoim kraju o wolność i demokrację. Radni chcą też, aby za tą deklaracją poszły także konkretne działania. Poza tym na sesji przyjęto m.in.: kilka uchwał planistycznych, zwiększono środki na program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, przedstawiono wyniki kontroli realizacji Programu Rowerowego.

Grunwald czeka na pływalnię
 

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznała się ze stanem realizacji inwestycji na przejętym od policji obiekcie Pływalni Olimpia. Plany zakładają budowę krytej pływalni wraz z halą sportów walki.

Teren na parking pod Areną
 

Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza. 

Strona 1 2 436